CERBERUS PRO

Od samostatné ústředny s jednou kruhovou linkou, pro malé aplikace až po vzájemně síťovatelné dvou a více linkové ústředny. 
Všechny ústředny mohou být použity buď samostatně, nebo zapojeny do sítě (kromě ústředny FC721 s jednou kruhovou linkou).
K dispozici je i redundantní ethernetová síť (ethernetové rozhraní je součástí každé ústředny). 
Obsluha může mít přehled o systému a ovládat ho ze společného centrálního terminálu (externího tabla) nebo z grafické nadstavby, připojené pomocí OPC serveru. 
K dispozici jsou i tzv. „patrové“ externí tabla, která se zapojují do adresovatelné linky C-NET a mohou být i napájena z této linky.
Každá ústředna má integrovánu funkci nouzového provozu, která zajišťuje, že při poruše centrálního procesoru se hlášení dostane na místo hlavní obsluhy EPS.
Lze propojit buď klasicky nebo po certifikovaném ethernetu. 

Na jedné síti C-WEB může být připojeno až 16 stanic jako jsou ústředny nebo externí tabla, s centrálním přístupovým bodem do sítě LAN. Automatické načtení (autokonfigurace) všech prvků umožňuje rychlé zprovoznění ústředny.

Vlastnosti
Kromě členění struktury na zónu a hlásič umožňuje systém přehledné uspořádání i velmi členitých objektů dalšími dvěma úrovněmi – úsek a oblast. Z důvodu výhradní systémové garance dodavatele ústředny zajišťují ochranu proti neautorizovanému stažení objektových dat.
Vzdálenost mezi dvěma ústřednami v kruhové síti je 2000 m po metalickém vedení a 15000 m po optickém vlákně.
Kde není možné realizovat zabezpečenou komunikaci na kruhové síti umožňuje plnohodnotné propojení pomocí datové sítě LAN/Ethernet.

Rychlé zprovoznění systému umožňuje načtení instalovaných adresovatelných prvků přímo z ústředny bez nutnosti použít konfigurační software. Programování, diagnostika a konfigurace ústředen je možná z kterékoli ústředny v systému nebo dálkově po síti LAN přes ústřednu určenou jako centrální přístupový bod s vlastní IP adresou.
Na každé ústředně nebo paralelním ovládacím terminálu v síti je volitelně nastavitelné, které ostatní ústředny ze sítě budou na této ústředně nebo terminálu zobrazeny a ovládány.

Jedna platforma ústředen pro všechny velikosti objektů
 Instalace je pohodlná a časově nenáročná díky funkci Automatické konfigurace ústředny. Ovládání výstupů je přehledně programovatelné pomocí logických funkcí AND a OR pro prakticky jakoukoli požadovanou závislost sepnutí a systém lze dálkově programovat pomocí nástroje pro dálkový přístup, programování a diagnostiku Cerberus PRO Remote.

Přináší automatické hlásiče požáru jak standardní ,tak řadu hlásičů pro speciální použití s technologií ASA. Hlásiče reagují extrémně rychle a extrémně přesně i v prostředí, kde se vyskytují silné rušivé vlivy, jako jsou cigaretový nebo výfukový kouř, pára, sváření, prach apod. Hodí se tedy tam, kde je potřeba vysoká citlivost detekce bez planých poplachů, tam, kde jsou přítomny rušivé vlivy nebo tam, kde je v různou denní dobu odlišný charakter provozu.

Rozšířená signálová analýza ASA v hlásičích
Hlásiče s technologií ASA měří průběh ve střeženém prostoru a tento průběh porovnávají se vzorky ve své paměti. Vzorky byly získány v laboratoři při hoření různých látek nebo při působení rušivých vlivů Na základě shody nebo odlišnosti skutečného průběhu a vzorků jsou hlásiče schopny od sebe odlišit jednotlivé podněty a zareagovat na pravý požár rychle a přesně, zatímco na rušivé vlivy nereagovat.

Podpora starších systémů
Ústředny FC723-ZA a FC726-ZA umožnují pomocí karty FCL7201-Z3 připojení adresovatelných linek SynoLOOP starších ústředen FC330A a FC700A do systému EPS Cerberus PRO ve verzi MP5 a vyšší. Jedna karta FCL7201-Z3 umožňuje připojení až 4 linek SynoLOOP po 128 adresách.
Uživatel má tak možnost při požadavku na rozšíření stávajících ústředen FC330A nebo FC700A použít novou ústřednu Cerberus PRO, připojit na ni stávající linky a rozšíření už provést s novými prvky. Rovněž náhradu dosluhujících ústředen FC330A nebo FC700A tak lze rozložit na dva kroky, tj. nejprve nahradit ústřednu novou ústřednou Cerberus PRO a teprve v druhém kroku postupně nahrazovat staré adresovatelné prvky novými a zmírnit tak jednorázovou finanční náročnost na výměnu celého systému.